Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


La Jornada de Germanor ens recorda la importància de col·laborar amb l’Esglésiaenviar a un amigoUn any més, amb el lema «Amb tu, som una gran família», aquest diumenge, dia 11 de novembre, l’Església celebra la Jornada de Germanor, un dia que ens recorda com és d’important la nostra col·laboració en el sosteniment pastoral i econòmic de l’Església.

«Qui vulgui viure amb dignitat i plenitud», diu el papa Francesc, «no té altre camí que reconèixer l’altre i cercar el seu bé». És aquesta la raó de ser de l’Església que es concreta en una multitud d’iniciatives fent-se present en hospitals, centres penitenciaris, institucions caritatives, centres d’atenció a la família i la infància, d’atenció als immigrants i en un llarg etcètera de realitats que necessiten ser acompanyades.

Amb motiu de la Jornada, aquest cap de setmana, a totes les esglésies, s’hi pot trobar una petita revista, «La nostra Església», on es publica la memòria d’activitats de l’arxidiòcesi amb xifres que ens permeten visualitzar la imprescindible tasca que fa l’Església com també l’estat de comptes, els ingressos i les despeses, corresponents a l’exercici 2017.

Durant l’any 2017 es va atendre a l’arxidiòcesi 93.148 persones (ancians, malalts crònics, persones amb discapacitat i drogodependents o en risc d’exclusió social. entre d’altres) en els 120 centres socials i assistencials. Sense oblidar tota la tasca que fa Càritas gràcies als seus 1.591 voluntaris o la dedicació dels 132 mossens, els 352 religiosos, els 985 catequistes, els mestres i educadors dels 32 centres educatius catòlics... i una llarga llista de persones que amb el seu testimoniatge cristià contribueixen a millorar la nostra societat.

La col·lecta d’aquest diumenge s’adreçarà íntegrament al Fons Comú Diocesà, aquest fons serveix per a fer front a les despeses de la nostra arxidiòcesi i es nodreix íntegrament de les aportacions de tots aquells que confien en aquest gran projecte humà, social i pastoral que representa la germanor cristiana. La coresponsabilitat dels cristians envers l’Església es tradueix en la col·laboració i participació en el dia a dia de les nostres parròquies.