Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


L’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona inaugura el curs acadèmic 2017-2018enviar a un amigoL’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF) va inaugurar el dia 19 d’octubre el curs acadèmic 2016-2017, acte que va comptar amb la lliçó inaugural a càrrec del Dr. Daniel Palau i Valero, prevere del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, sobre el tema «Elements configuradors de la reflexió pastoral. La Càtedra de teologia pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol».

Com cada any, l’acte es va iniciar amb la celebració de l’eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, a la capella major del Seminari de Tarragona. A la sala d’actes del Centre Tarraconense El Seminari es va procedir, en primer lloc, a la lectura de la memòria del curs 2016-2017, a càrrec del director de l’Institut, Dr. Joan Miquel Bravo.

El Dr. Daniel Palau, director de la Càtedra, va subratllar la necessitat i la importància de la reflexió pastoral. «La presència de la proposta i de la reflexió pastoral ha estat sempre ben present a l’Església des del naixement de les primeres comunitats fins el nostres dies. [...] I en el nostre avui, dins el marc de casa nostra, neix aquesta realitat acadèmica que pren el nom de qui fou arquebisbe de Tarragona durant tretze anys, el Dr. Josep Pont i Gol, i que va participar activament en el Concili Vaticà II, aleshores com a bisbe de Sogorb-Castelló», va dir. El Dr. Palau va destacar el gran impuls que la celebració d’aquest Concili va suposar per a la posterior reflexió i proposta pastoral.

En la seva lliçó inaugural també va abordar l’evolució de la teologia pastoral en el darrer segle XX centrant-se en l’àmbit europeu i els diversos matisos del pensament pastoral recollit en els textos magisterials postconciliars com la Dei Verbum o la Gaudium et Spes, entre d’altres. Palau va citar l’Esperit Sant i la Paraula de Déu com els eixos eclesials que serveixen de criteri per dinamitzar l’acció pastoral i que responen a la identitat eclesial sacramental.

Finalment va exposar els diversos elements que la Càtedra estableix com a essencials en la seva tasca teològica partint de les reflexions de l’episcopat català, el magisteri postconciliar més rellevant com també aquelles intuïcions de les conferències episcopals d’Europa més destacades. Aquests elements constaten la presència de la fe cristiana en un món en transformació, la necessitat de desvetllar la pregunta pel sentit, la necessitat d’una confessió esperançada de la fe o d’una Església en sortida, entre d’altres. A casa nostra, a Catalunya, «veient la manca de cohesió no només intergeneracional entre els membres de les diòcesis, sinó també dins dels propis presbiteris diocesans», va dir, «la reflexió pastoral ha de fer una aportació positiva i ferma vers la reconciliació i la complementarietat entre carismes i estats de vida».

Per la seva part, el delegat de la Facultat de Teologia de Catalunya, Mn. Joan Ramon Marín, va proposa mirar el futur amb imaginació i creativitat, dos elements que no estan renyits amb el rigor acadèmic. 

El Sr. Arquebisbe, en el seu parlament d’inauguració del curs acadèmic, va agrair el gran esforç de les persones que, enmig de les dificultats, fan possible la tasca de l’Institut sobretot en la formació, tant intel·lectual com espiritual, del professorat.