Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


Recés d’Advent per al clergat diocesàenviar a un amigoAquest dilluns, dia 18 de desembre, ha tingut lloc el recés diocesà d’Advent per a preveres i diaques de l’arxidiòcesi, aquest any a càrrec de Mn. Josep Bofarull, rector de les parròquies de Maspujols i Riudecols.

La primera part del recés, a la capella del Seminari Conciliar Pontifici, ha consistit en una meditació a càrrec de Mn. Josep Bofarull, seguida d’una estona per a la reflexió personal i la pregària. Seguidament a la sala d’actes del Centre Tarraconense El Seminari ha exposat el tema de «L’esperança en la vida del prevere». Citant diversos documents, entre ells el Projecte Global de Pastoral Catequètica fruit del Concili Provincial Tarraconense, l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium o el decret Presbyterorum Ordinis del papa Pau VI sobre el ministeri i la vida dels preveres, ha apuntat que l’encàrrec primer de tot prevere pel que fa l’educació de la fe és «encaminar a assolir la maduresa cristiana» dels germans als quals acompanya. «Hem d’ensenyar a tenir una mirada nova a la llum de l’Evangeli, respectar el procés personal de fe cada persona i apostar per una acció educativa fraternal i creativa», ha assenyalat, afegint que tota acció ha d’estar alimentada en la Sagrada Escriptura.

Mn. Josep Bofarull també ha afegit que en els prop de cinquanta anys que porta com a rector de parròquies hi ha dues experiències educatives que li han estat especialment reeixides com són la catequesi d’adults i l’estudi d’evangeli.