Decrets

Decret de 5 de juliol de 2011, pel qual es nomena el president del Consell Diocesà d’Acció Catòlica de l’arxidiòcesi de Tarragona


DECRET

de 5 de juliol de 2011, pel qual es nomena el president del Consell Diocesà d’Acció Catòlica de l’arxidiòcesi de Tarragona

Vista la carta presentada amb data de 30 de juny de 2011 per part de la secretària del Consell Diocesà d’Acció Catòlica de l’arxidiòcesi de Tarragona, en què es comunica que en la reunió de l’assemblea plenària celebrada el 16 de juny de 2011 es va elegir el Sr. David Brumós Balsells, de l’Acció Catòlica General, com a president del susdit Consell,

PEL PRESENT DECRET, d’acord amb l’article 25 dels Estatuts del Consell Diocesà d’Acció Catòlica de l’arxidiòcesi de Tarragona, NOMENO el Sr. David Brumós Balsells president d’aquest Consell per a un termini de quatre anys.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

dc.consell_Acci__Cat_lica.doc