Decrets

Decret de 23 de juny de 2011, relatiu a la missa conventual dels dies feiners mentre durin les obres de restauració de l’interior de la Catedral


DECRET

de 23 de juny de 2011, relatiu a la missa conventual dels dies feiners mentre durin les obres de restauració de l’interior de la Catedral

Vista la carta del secretari capitular del Capítol de la Catedral Basílica de Tarragona, de 21 de juny de 2011, en la qual traspassa la petició que va proposar de fer el Capítol Catedral en la seva reunió del dia 18 de juny proppassat, en el sentit de SUPRIMIR LA MISSA CONVENTUAL DE LES 09.30 H I QUE LA QUE ES FA A LA CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE DE LA MATEIXA CATEDRAL A LES 11.30 H PASSI A SER LA CONVENTUAL mentre durin les obres de restauració,

PEL PRESENT DECRET, d’acord amb els articles 34 i 36 del Capítol Catedral, AUTORITZO la susdita petició, la qual es farà efectiva l’endemà del dia 4 de juliol, commemoració de la Dedicació de la Santa Església Catedral Basílica Metropolitana i Primada de Tarragona, i tindrà vigència mentre durin les obres de restauració de l’interior de la Catedral.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

dc.supressi__missa_Cap_tol.doc