Decrets

Decret de 28 de març de 2011, pel qual s’aproven els nous Estatuts del moviment Vida Creixent de l’arxidiòcesi de Tarragona i queda constituida com a associació pública de l’Església


DECRET

de 28 de març de 2011, pel qual s’aproven els nous Estatuts del moviment Vida Creixent de l’arxidiòcesi de Tarragona i queda constituida com a associació pública de l’Església

Vistos els nous Estatuts del moviment Vida Creixent que va aprovar l’assemblea extraordinària d’aquest moviment en la reunió del dia 4 de febrer de 2011,
Ateses les esmenes indicades pel fiscal per a l’estudi d’estatuts d’associacions eclesials, que han estat incorporades,

PEL PRESENT DECRET, d’acord amb els cànons 304 i 305 del Codi de Dret Canònic, APROVO els nous Estatuts del moviment VIDA CREIXENT de l’arxidiòcesi de Tarragona, pels quals es regirà a partir de la signatura d’aquest document, i ERIGEIXO l’esmentat moviment en associació pública de l’Església.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

dc.Vida_Creixent.doc