Decrets

Decret de 19 de juliol de 2011


DECRET

de 19 de juliol de 2011

Havent acabat el termini pel qual el Sr. Miguel Ángel Menor Pérez havia estat instituït delegat meu en l’exercici de la presidència del Patronat de la Fundació Llar Santa Anna del Vendrell,

Havent estat escoltat Mn. Josep M. Barenys Capellades, vicepresident del Patronat de la Fundació Llar Santa Anna del Vendrell, en representació de la majoria dels patrons, i les raons que addueix,

Vistes les competències que els Estatuts de l’esmentada Fundació em confereixen com a president del seu Patronat (article 19),

PEL PRESENT DECRET RENOVO per a un any més la delegació feta al Sr. Miguel Ángel Menor Pérez per a exercir la presidència del Patronat de la Fundació Llar Santa Anna del Vendrell.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

dc_190711.DOC