Decrets

Decret de 12 d’abril de 2011 pel qual s’autoritza el trasllat de les despulles de Mn. Joan Compte Plana i es constitueix el tribunal per a l’exhumació i trasllat


DECRET

de 12 d’abril de 2011 pel qual s’autoritza el trasllat de les despulles de Mn. Joan Compte Plana i es constitueix el tribunal per a l’exhumació i trasllat

Vista la petició formal del Sr. Rector de la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Castellvell del Camp, Mn. Joan Josep Bladé Bladé, de 19 de gener de 2011, per la qual fa petició formal de trasllat de les restes del prevere Joan Compte Plana, que havia estat ecònom de la susdita Parròquia, assassinat el dia 28 de febrer de 1937 in odium fidei, de la seva sepultura actual al cementiri de Cerdanyola a una de nova ubicada a la capella del Santíssim Sagrament de l’església parroquial de Sant Vicenç Màrtir de Castellvell del Camp.

Vist l’escrit del Sr. Bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, de 21 de març de 2011, en el qual renuncia a la seva competència en la causa dels sacerdots que, essent de la nostra arxidiòcesi de Tarragona, van sofrir martiri en alguna població de la seva jurisdicció,

PEL PRESENT DECRET AUTORITZO el trasllat de les despulles del prevere Joan Compte Plana a l’església de Sant Vicenç Màrtir de Castellvell del Camp i NOMENO ad casum, per a l’exhumació i trasllat, el següent tribunal:

— Mn. Joaquim Gras Minguella, delegat diocesà per a les causes dels sants, com a president.
— Mn. Josep Queraltó Serrano, com a promotor de justícia.
— Mn. Joan Miquel Bravo Alarcón, com a notari-actuari.
— El Dr. Francisco García Sayago, com a metge forense.

També CONCEDEIXO FACULTAT al President del susdit Tribunal perquè pugui nomenar els obrers que hagin d’obrir i tancar la sepultura.

D’aquest decret d’autorització, de nomenament del tribunal i de concessió de facultat per a nomenar els obrers que hagin d’obrir i tancar la sepultura en quedaran dues còpies a la Secretaria General de l’Arquebisbat, així com també de l’acta que s’aixecarà per a deixar constància d’aquest trasllat, per tal de poder incloure aquesta documentació, si s’esdevé el cas, en el possible procés de beatificació i declaració de martiri d’un grup de presumptes màrtirs, la causa dels quals encara no ha estat incoada.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

dc_trasllat_despulles.DOC