Decrets

Decret de 13 de desembre de 2011, pel qual l’organisme arxidiocesà Secretariat diocesà de pastoral bíblica passa a denominar-se Secretariat diocesà d’animació bíblica


DECRET

de 13 de desembre de 2011, pel qual l’organisme arxidiocesà Secretariat diocesà de pastoral bíblica passa a denominar-se Secretariat diocesà d’animació bíblica
Atesa la petició de Mn. Joan Magí Ferré, director del Secretariat diocesà de pastoral bíblica, de 30 de novembre de 2011, en què demana el canvi de denominació d’aquest organisme diocesà,

Ateses les raons adduïdes, que concorden amb el que diu el sant pare Benet XVI en el n. 73 de l’exhortació apostòlica postsinodal Verbum Domini, en el sentit que la pastoral bíblica no està en juxtaposició amb altres formes de pastoral, sinó que ha de ser una animació bíblica de tota la pastoral,

PEL PRESENT DECRET, a partir de la data del present document, el Secretariat diocesà de pastoral bíblica passarà a denominar-se Secretariat diocesà d’animació bíblica.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera