Decrets

Decret de 10 d’octubre de 2011, pel qual s’erigeix el Consell Pastoral Arxiprestal de l’arxiprestat de Tarragona Centre i se n’aproven els Estatuts


DECRET
de 10 d’octubre de 2011, pel qual s’erigeix el Consell Pastoral Arxiprestal de l’arxiprestat de Tarragona Centre i se n’aproven els Estatuts

Atesa la sol·licitud de Mn. Joan Antoni Cedó Perelló, arxiprest de l’arxiprestat de Tarragona Centre, en la qual sol·licita la constitució del Consell Pastoral Arxiprestal de l’arxiprestat de Tarragona Centre i l’aprovació dels seus Estatuts,

Vist l’informe fiscal pertinent, en el qual es manifesta que el text dels referits Estatuts compleixen la legislació canònica vigent,

PEL PRESENT DECRET, en virtut del c. 391 del Codi de Dret Canònic, erigeixo el Consell Pastoral Arxiprestal de l’arxiprestat de Tarragona Centre i n’aprovo els Estatuts, pels quals es regirà.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera