Decrets

Decret de 25 d’octubre de 2011, pel qual s’aprova el Reglament intern de la Residència Sacerdotal Sant Fructuós de Tarragona


DECRET
de 25 d’octubre de 2011, pel qual s’aprova el Reglament intern de la Residència Sacerdotal Sant Fructuós de Tarragona

Havent-se acomplert l’any ad experimentum pel qual havia estat aprovat el Reglament de règim intern de la Residència Sacerdotal Sant Fructuós de Tarragona.
Consultat el director de la susdita Residència Sacerdotal, el qual ha manifestat que no cal fer cap esmena al Reglament vigent,

PEL PRESENT DECRET aprovo el Reglament de règim intern de la Residència Sacerdotal Sant Fructuós de Tarragona, pel qual es regirà el funcionament d’aquesta institució a partir de la data de signatura d’aquest document.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera