Decrets

Decret de 20 de desembre de 2011 pel qual es modifica la composició del Consell Episcopal


DECRET de 20 de desembre de 2011 pel qual es modifica la composició del Consell Episcopal

PEL PRESENT decret modifico el punt n. 2 de l’apartat I.1 del Capítol 1 del Títol II de l’Estatut de la cúria i altres organismes i serveis diocesans, que fa referència a la composició del Consell Episcopal, en el sentit que a partir de la data de signatura del present decret l’esmentat Consell estarà compost pel vicari general, els vicaris episcopals i el secretari general i canceller.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.

Davant meu,
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera