Decrets

Decret de 20 de desembre de 2011 pel qual s’erigeix la Fraternitat de Natzaret en associació privada de fidel, se li concedeix personalitat jurídica privada i se n’aproven els Estatuts ‘ad experimentum’


DECRET de 20 de desembre de 2011 pel qual s’erigeix la Fraternitat de Natzaret en associació privada de fidel, se li concedeix personalitat jurídica privada i se n’aproven els Estatuts ‘ad experimentum’ Atès l’escrit presentat per Mn. Jordi Vila Borràs en qualitat de membre fundador, entre d’altres, de la Fraternitat de Natzaret, de 13 de juliol de 2011 en un primer moment i de 15 de desembre de 2011 en darrera instància, en què presentava els Estatuts d’aquesta associació per a la seva aprovació, Atès l’informe fiscal preceptiu, que és favorable, Atès que els referits estatuts són conformes al Codi de Dret Canònic, Tenint en compte els cànons 299, 304, 321 i següents, PEL PRESENT decret, erigeixo l’associació Fraternitat de Natzaret, la qual queda constituïda en associació privada de fidels en aquesta arxidiòcesi, i li concedeixo personalitat jurídica privada. Així mateix, aprovo ad experimentum, per a un termini de cinc anys, els Estatuts pels quals es regirà l’esmentada Associació. Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.

† Jaume Pujol Balcells Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona. Davant meu, Rosalia Gras Minguella Secretària general i cancellera