Decrets

Decret de 22 de juliol de 2014 pel qual s’actualitzen les taxes de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona


 

Decret
de 22 de juliol de 2014 pel qual s’actualitzen les taxes de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona

Vista la petició presentada per Mn. Antoni Pérez de Mendiguren i Cros, sotsdirector de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona, en què sol·licita l’aprovació de la proposta de taxes acadèmiques per al curs 2014-2015 preparada pel Consell de Direcció del susdit Institut, format pel Sotsdirector, el Cap d’estudis i la Secretària, en reunió de 17 de juliol de 2014,

Atès que el Consell Episcopal ha donat el vistiplau a aquesta proposta en la reunió n. 304 celebrada en data de 22 de juliol de 2014,

Pel present decret aprovo l’adjunta relació de taxes acadèmiques de l’Institut Superior de Ciències religioses Sant Fructuós de Tarragona per al curs 2014-2015.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

 

Ho decreta i signa l´Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

 

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera