Decrets

Decret de 5 de juliol de 2016, pel qual s’erigeix l’associació Amics de l’Ermita de la Mare de Déu del Roser de Vallmoll en associació canònica privada de fidels i se li concedeix personalitat jurídica privada


Decret
de 5 de juliol de 2016, pel qual s’erigeix l’associació Amics de l’Ermita de la Mare de Déu del Roser de Vallmoll en associació canònica privada de fidels i se li concedeix personalitat jurídica privada

Vista la petició verbal que Mn. Josep Antoni López Salinas, rector de la Parròquia de Santa Maria de Vallmoll ha fet en data d’avui, dia 5 de juliol en conversa telefònica arrel de l’aprovació dels Estatuts de l’associació Amics de l’Ermita de la Mare de Déu del Roser que va presentar en data de 3 de juny proppassat,

Vist que la finalitat d’aquesta Associació està centrada en l’atenció, cura i devoció a la Mare de Déu en la seva advocació del Roser, molt arrelada a Vallmoll,

Vist que els seus estatuts, aprovats en data d’avui mateix, són conformes al Codi de Dret Canònic,

Tenint en compte els cànons 299, 304, 321 i següents,

Pel present decret erigeixo l’associació Amics de l’Ermita de la Mare de Déu del Roser de Vallmoll, la qual queda constituïda en associació privada de fidels en aquesta arxidiòcesi, i li concedeixo personalitat jurídica privada.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera