Decrets

Decret de 25 d’abril de 2016, pel qual es dissol la Fundació Pia Autònoma Privada Augusta


Decret
de 25 d’abril de 2016, pel qual es dissol la Fundació Pia Autònoma Privada Augusta

Vist que en data de 27 de gener de 2012 es va constituir en aquest Arquebisbat per decret episcopal la Fundació Pia Autònoma Augusta amb personalitat jurídica privada,

Vist que la Fundació Pia Autònoma Privada Augusta no ha pogut donar compliment al fi fundacional (cf. article 2 dels seus Estatuts),

Vist que el capital fundacional no s’ha incrementat ni tampoc la Fundació ha pogut obtenir altres béns tal com ho preveia l’article 5 dels seus estatuts,

Pel present decret, atès el que disposen els cànons 120 §1 i 123 del Codi de Dret Canònic i els Estatuts d’aquesta Fundació, dissolc la Fundació Pia Autònoma Privada Augusta i declaro sense efecte la cessió d’ús del solar i l’edifici de la Casa d’Exercicis Cardenal Arce Ochotorena de la Selva del Camp establerta en l’article 6 d).

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera