Decrets

Decret de 27 de maig de 2016 pel qual el Rvnd. Josep Ramon Badia Margarit és readmès a l’exercici del ministeri presbiteral


Decret
de 27 de maig de 2016 pel qual el Rvnd. Josep Ramon Badia Margarit és readmès a l’exercici del ministeri presbiteral

Vista la petició d’11 de maig proppassat signada pel Sr. Josep Ramon Badia Margarit, de 94 anys, ordenat sacerdot caputxí l’any 1946 i dispensat del celibat l’any 1967, en què manifesta el seu desig intens de poder tornar a exercir el sacerdoci i demana el retorn al ministeri,

Vist que la Congregació per al Clergat, per encàrrec de Sa Santedat el Papa Francesc, en data de 24 de maig ha signat el decret de readmissió del susdit prevere a l’exercici del ministeri en resposta a la petició que vaig fer en aquest sentit al Pontífex en data de 15 de maig,

Pel present decret, en compliment del rescripte rebut de la Congregació per al Clergat (Prot. N. 2016 1946), el Rvnd. Josep Ramon Badia Margarit queda incardinat a l’arxidiòcesi de Tarragona des del mateix dia de la signatura del Decret pontifici, és a dir, el dia 24 de maig de 2016, amb la condició que podrà celebrar l’eucaristia sempre que ho faci acompanyat d’alguna persona i en un lloc digne.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera