Decrets

Decret de 8 de març de 2016, pel qual es modifiquen alguns articles dels Estatuts del Consell Pastoral Diocesà de l’arxidiòcesi de Tarragona


Decret
de 8 de març de 2016, pel qual es modifiquen alguns articles dels Estatuts del Consell Pastoral Diocesà de l’arxidiòcesi de Tarragona

D’acord amb el que estableix el c. 513 del Codi de Dret Canònic, en virtut del present decret resten modificats els punts 2, 3, 4 i 5 dels Estatuts del Consell Pastoral Diocesà (CPD) de l’arxidiòcesi de Tarragona, pel que fa fonamentalment als representants dels diferents àmbits de la pastoral, a la seva elecció, als òrgans del Consell i a les assistències a les reunions.

El present decret entrarà en vigor a partir de la data de signatura del present document.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera