Decrets

Decret de 5 de febrer de 2015 pel qual es convoquen eleccions per al Consell Pastoral Diocesà, per als estaments eclesials segons base territorial i segons modalitat de vida consagrada


Decret
de 5 de febrer de 2015 pel qual es convoquen eleccions per al Consell Pastoral Diocesà, per als estaments eclesials segons base territorial i segons modalitat de vida consagrada

Havent estat nomenats per a un quadrienni els consellers del Consell Pastoral Diocesà elegits pels estaments eclesials segons base territorial —preveres, diaques i laics i laiques— i segons modalitat de vida religiosa —religiosos i religioses,

Atès el que estableixen els Estatuts del referit Consell Pastoral Diocesà en els articles 4.1 i 4.5, en relació amb les eleccions d’aquest organisme diocesà,

Pel present decret disposo que les vicaries episcopals, els arxiprestats, les comunitats de vida consagrada i els diaques permanents procedeixin, fins al proper dia 19 de març, a la presentació de la persona que proposen com a respectiu representant en el Consell Pastoral Diocesà per al proper quadrienni, atenent-se al que determinen els articles dels Estatuts vigents relatius a aquest tema (vg. annex al dors d’aquest decret).

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera


ANNEX

al Decret de 5 de febrer de 2015,
relatiu a l’elecció dels representants dels estaments eclesials
del Consell Pastoral Diocesà

Articles dels Estatuts vigents del Consell Pastoral Diocesà que fan referència al procediment per a l’elecció dels representants dels estaments eclesials

2.2.  Membres per raó d’elecció

              Preveres:un arxiprest per cada vicaria episcopal territorial.

              Diaques: un pels diaques permanents.

              Laics:un per cada arxiprestat.

Religiosos:un pels religiosos, siguin preveres o no.

Religioses: una per les religioses.

3.     ELECCIONS

      Les eleccions es faran segons el dret.

3.1.  L’arxiprest de cada vicaria episcopal serà elegit pels arxiprestos mateixos. (Tindrà cura de l’elecció de l’arxiprest representant el vicari episcopal de cada zona.)

3.2.  El diaca serà elegit d’entre els diaques permanents. (Tindrà cura de l’elecció del representant dels diaques el director del Secretariat diocesà per al diaconat permanent.)

3.3.  Els laics dels diferents arxiprestats seran elegits pel Consell Pastoral Arxiprestal respectiu o per designació directa de l’arxiprest mentre no sigui possible que l’elegeixin els membres del Consell Pastoral Arxiprestal.

3.4.  De l’elecció del representant dels religiosos i de la representant de les religioses en tindrà cura el delegat per a la vida consagrada.