Decrets

Decret de 19 de juliol de 2016, pel qual s’erigeix un centre diocesà de preparació al matrimoni


Decret
de 19 de juliol de 2016, pel qual s’erigeix un centre diocesà de preparació al matrimoni

Atesa la realitat que en els darrers anys hi ha alguns arxiprestats i parròquies que tenen dificultats per a organitzar convenientment els anomenats cursets prematrimonials,

Atès que durant el darrer any des de la Delegació diocesana de pastoral familiar s’ha promocionat que alguns matrimonis es formin dins el model del moviment apostòlic CPM (Centre de Preparació al Matrimoni), la qual cosa fa que des de la susdita Delegació es pugui oferir un ampli calendari de cursets prematrimonials per a tot l’any, oberts a tota l’arxidiòcesi,

Ateses les raons adduïdes pel Delegat diocesà per a la pastoral familiar i escoltat el parer dels membres del Consell Episcopal, els quals s’hi van manifestar favorables en la seva reunió n. 360, de 5 de juliol proppassat,

Pel present decret erigeixo el Centre Diocesà de Preparació al Matrimoni, que dependrà de la Delegació diocesana de pastoral familiar, anirà a càrrec del CPM, tindrà la seu a l’edifici del convent de les Oblates i estarà obert a les necessitats que hi pugui haver a tota l’arxidiòcesi de Tarragona.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera