Decrets

Instrucció de 14 de juny de 2016 per la qual es prohibeix celebrar casaments a l’arxidiòcesi de Tarragona en espais o llocs no sagrats i a fer-hi simulacions


Instrucció
de 14 de juny de 2016 per la qual es prohibeix celebrar casaments a l’arxidiòcesi de Tarragona en espais o llocs no sagrats i a fer-hi simulacions

En data de 13 d’abril de 2010 es va signar un decret pel qual es regulava sobre els centres de culte on es poden celebrar casaments a l’arxidiòcesi de Tarragona, amb la finalitat de deixar constància escrita «que només es poden celebrar casaments a les esglésies parroquials o en altres esglésies o ermites dependents d’alguna Parròquia on hi hagi culte de manera periòdica», i les condicions per a fer-ho en el cas de capelles o oratoris de titularitat privada.

Vist que el susdit document no sembla prou clarificador donats els diferents casos que s’han presentat darrerament,

Per la present instrucció, d’acord amb el que estableixen els c. 1118 i 1379 del Codi de Dret Canònic, disposo la prohibició expressa de celebrar casaments canònics en llocs o espais no sagrats (restaurants, platges, cales, boscos, jardins…), i de fer-hi simulacions, sota pena canònica.

Aquesta normativa afecta tota l’arxidiòcesi de Tarragona i s’afegeix al que ja s’estableix en el Decret de 13 d’abril de 2010 sobre els llocs de culte en concret.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera