Decrets

Decret de 29 de febrer de 2016 pel qual la denominació de la Parròquia de Santa Maria de Bonavista passa a ser de Santa Maria Assumpta


Decret
de 29 de febrer de 2016 pel qual la denominació de la Parròquia de Santa Maria de Bonavista passa a ser de Santa Maria Assumpta

Vista la petició presentada, amb data de 22 de febrer de 2016, per Mn. Isidre Foguet Magriñà, rector de la Parròquia de Santa Maria de Bonavista, en què exposa que la titularitat de Santa Maria és una denominació genèrica compartida amb altres dues parròquies de la ciutat de Tarragona, la qual cosa ha ocasionat alguna confusió,

Vist que els treballs artístics i la imatge escultòrica de la Mare de Déu del retaule que s’ha col·locat al presbiteri de la nova església parroquial de Bonavista construïda remarquen i especifiquen la seva condició d’Assumpta al cel,

Vist que la festa major del barri de Bonavista se celebra el dia 15 d’agost, festivitat de l’Assumpció de Maria,

Atès que el Consell Episcopal, en la reunió n. 347, de data de 23 de febrer de 2016, s’ha manifestat favorable a la sol·licitud presentada,

Pel present decret, en virtut del que estableix el c. 1218 del CDC, aprovo que a partir del moment de la signatura del present document la titularitat de l’església parroquial i conseqüentment la denominació oficial de la Parròquia de Bonavista sigui de Santa Maria Assumpta.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera