Decrets

Decret de 27 de desembre de 2016


Decret
de 27 de desembre de 2016

Vista la petició de 19 de desembre de 2016 presentada per Mn. Simó Gras Solé, plebà de Montblanc, en què demana autorització per a poder dipositar la reserva del Santíssim a l’oratori que s’ha fet a la plebania un cop reformada,

Pel present decret, d’acord amb el que preveu el c. 1223 del Codi de Dret Canònic, dono llicència per a establir l’oratori a la susdita plebania de la Parròquia de Santa Maria la Major de Montblanc, i autoritzo, d’acord amb el c. 934 §1 2n, a reservar-hi  el Santíssim Sagrament. Caldrà atenir-se també al que estableix el mateix c. 934 §2 per als «llocs sagrats on la Santíssima Eucaristia és reservada».

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera