Decrets

Decret de 19 de gener de 2017 pel qual s’extingeixen les fundacions pies que han complert els cinquanta anys de vigència


Decret
de 19 de gener de 2017 pel qual s’extingeixen les fundacions pies que han complert els cinquanta anys de vigència

Atesa la relació adjunta de fundacions pies que s’han extingit el dia 31 de desembre de 2016 per haver complert els cinquanta anys de vigència o per haver-se’n exhaurit la dotació inicial, facilitada pel Sr. Ecònom de l’Arquebisbat;

Pel present decret, en virtut de les facultats que m’atorga el c. 1308 del Codi de Dret Canònic, extingeixo les esmentades fundacions pies, el capital de les quals, comptabilitzat a 18 de gener de 2017, es transferirà a l’Institut per al Sosteniment del Clergat.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella

Secretària general i cancellera

 

Nom fundació

Nom beneficiari mentre han estat vigents

Miró

Parr. Assumpció d’Alcover

Figueras

Parr. Sta. Julià de l’Arboç

Galofré/Gallart

Gallart Magarolas, Francesc

Comunitat de Mínimes de Valls

Mínimes de Sant Francesc de Paula

Felip

Clarisses de Reus

Toldrà

Caixa Diocesana

Guardiola

Caixa Diocesana