Decrets

Decret de 18 de gener de 2017 pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Reial Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona


Decret
de 18 de gener de 2017 pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Reial Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona

Atesa la petició verbal de la Sra Eulàlia Veà Miranda, presidenta de la Reial Germandat, en què demanava l’aprovació de la modificació dels Estatuts de l’Associació que presideix, que va aprovar l’assemblea general ordinària i extraordinària celebrada el dia 7 de juny de 2014 tal com ho avala el Sr. Francesc Garcia i Colet, secretari de la Reial Germandat, en un certificat signat en data de 18 d’octubre de 2016,

Vist que les modificacions no afecten aspectes canònics, sinó que són per a adaptar-se a noves regulacions administratives de l’Administració civil i també per a deixar constància que el Montepío de Previsió Social de la Reial Germandat de Jesús Natzarè va ser dissolta en data de 13 de juny de 2008 i per tant no hi pot haver cap membre d’aquest Montepío amb representació a la Junta Directiva de la Reial Germandat (cf. art. 13).

Vist que, aprofitant que es feien aquests canvis, s’ha aprofitat per a fer una revisió de la redacció dels Estatuts,

Pel present decret, en compliment dels articles 15 i 45 dels Estatuts de la Reial Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona, aprovo els Estatuts modificats presentats, pels quals es regirà la Reial Germandat a partir d’aquest moment.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella

Secretària general i cancellera