Decrets

Decret de 4 de juliol de 2017, pel qual es dispensa, els qui tenen obligacions laborals que els ho impedeixin, dels deures de la festa de precepte el dia de Sant Jaume on sigui dia feiner


Decret
de 4 de juliol de 2017, pel qual es dispensa, els qui tenen obligacions laborals que els ho impedeixin, dels deures de la festa de precepte el dia de Sant Jaume on sigui dia feiner

Atenent que el calendari laboral de la Generalitat de Catalunya el dia 25 de juliol, solemnitat de Sant Jaume Apòstol, assenyalada com a festa de precepte dins el calendari de l’Església, és dia feiner.

Preveient les dificultats que, per causa del treball, puguin tenir els fidels per a complir aquest precepte,

Pel present decret disposo el següent: a) En les poblacions on sigui festa local i, en conseqüència, dia festiu, es manté la festa de Sant Jaume com a dia de precepte; b) En les poblacions on no sigui dia festiu, per als qui tenen obligacions laborals, queda dispensat el deure de participar en la celebració eucarística si els resulta impossible de fer-ho, així com també els queden dispensades les altres obligacions derivades de les festes declarades de precepte. Amb tot, tenint en compte que aquests dies continuen tenint el caràcter de solemnitat litúrgica de precepte, demano als rectors que ho recordin als fidels, que els animin a participar en l’eucaristia i que programin les celebracions en horaris adequats perquè hi puguin assistir els feligresos.

† Jaume Pujol Balcells

Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella

Secretària general i cancellera