Decrets

Decret de 25 de gener de 2011, pel qual es confirma la presidenta de Mans Unides de l’arxidiòcesi de Tarragona


DECRET

de 25 de gener de 2011, pel qual es confirma la presidenta de Mans Unides de l’arxidiòcesi de Tarragona

Vista la carta presentada amb data de 19 de gener de 2011 per part de la secretària de la delegació diocesana de Mans Unides de Tarragona, en què comunica que en la reunió de l’assemblea celebrada el 21 de desembre de 2010 es va elegir la Sra. Teresa Feliu Méndez com a presidenta delegada de Mans Unides de l’arxidiòcesi de Tarragona,

Vist el vistiplau de la presidenta nacional de Mans Unides que requereixen els Estatuts de Mans Unides en el seu article 10 §3, de 4 de gener de 2011,
PEL PRESENT DECRET, d’acord amb l’article 19 §3 dels Estatuts de Mans Unides, confirmo la Sra. Teresa Feliu Méndez com a presidenta de Mans Unides de l’arxidiòcesi de Tarragona per a un termini de tres anys.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

1_dc.presidenta_Mans_Unides.doc