Decrets

Decret de 24 de febrer de 2011, pel qual s’erigeix l’associació ‘Fervorosa y Humilde Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas en su Prendimient...


DECRET

de 24 de febrer de 2011, pel qual s’erigeix l’associació ‘Fervorosa y Humilde Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas en su Prendimiento, Nuestra Señora del Consuelo y Señora Santa Ana’ del Vendrell en associació canònica pública de fidels, se li concedeix personalitat jurídica pública i s’aproven les noves ‘Reglas’

Atesa la sol·licitud signada pel Sr. Juan Garrido, hermano mayor de la Fervorosa y Humilde Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas en su Prendimiento, Nuestra Señora del Consuelo y Señora Santa Ana del Vendrell, de 19 de novembre de 2009, en què presenta el nou text de les ‘Reglas’,

Consultat el Sr. Rector de la Parròquia de Sant Salvador de la susdita població,

Ateses les observacions del Fiscal per a l’estudi d’estatuts d’associacions eclesials i també les del Delegat episcopal per a les associacions de Setmana Santa,

PEL PRESENT DECRET, d’acord amb els cànons 304 i 305 del Codi de Dret Canònic, ERIGEIXO l’associació Fervorosa y Humilde Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas en su Prendimiento, Nuestra Señora del Consuelo y Señora Santa Ana del Vendrell, la qual queda constituïda en associació canònica pública de fidels en aquesta arxidiòcesi, i li concedeixo personalitat jurídica pública. Així mateix, aprovo les ‘Reglas’ per les quals es regirà l’esmentada Hermandad.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

dc.Vendrell_Penas.doc