Documents Conferència Episcopal Espanyola

L’ESGLÉSIA A ESPANYA I ELS IMMIGRANTS


Reflexió teologicopastoral i orientacions pràctiques per a una pastoral de migracions
a Espanya a la llum de la instrucció pontifícia Erga migrantes caritas Christi


cee_migrants_cat.doc