Documents Conferència Episcopal Tarraconense

COMUNICAT DE LA REUNIÓ N. 193


Els dies 9 i 10 de febrer de 2010 ha tingut lloc la reunió n. 193 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a la Casa d’Espiritualitat “Maria Immaculada”, de Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres.

1.- En començar, els bisbes han pregat per Mons. Joan Martí Alanis (a.c.s.), arquebisbe emèrit d’Urgell, traspassat l’11 d’octubre de 2009 i que havia pertangut durant trenta-dos anys a la CET. Així mateix, han encomanat a Déu el pare de Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, recentment traspassat.

Els bisbes han pregat també per les víctimes del terratrèmol d’Haití i expressen el seu agraïment a totes les persones que han contribuït amb el seu ajut a alleujar els afectats per aquesta tragèdia, i els animen a continuar oferint solidaritat als damnificats. Així mateix, han pregat pels tres conciutadans segrestats a l’Àfrica, quan estaven duent a terme una missió solidària a Mauritània, i expressen la seva comunió amb el dolor de les seves famílies, i el desig que siguin alliberats ben aviat.

Els bisbes s’han congratulat del nomenament, com a membre del Consell Pontifici de Comunicacions Socials, de Mons. Joan Piris Frígola, bisbe de Lleida, el qual ha agraït la felicitació dels seus germans en l’episcopat.

2.- Per part seva, el cardenal Martínez Sistach ha agraït als bisbes la participació a la beatificació, a Mataró, el proppassat 23 de gener, del prevere i màrtir Mn. Josep Samsó i Elias. Els bisbes han valorat positivament l’assistència del poble fidel, de les autoritats representants de les institucions, del Nunci apostòlic i del Llegat pontifici, dels altres bisbes i d’uns cinc-cents preveres i diaques de les deu diòcesis catalanes, convocats en Jornada sacerdotal, amb motiu d’aquesta beatificació, celebració que no tenia lloc a Catalunya des de l’Edat Mitjana.

3.- El cardenal arquebisbe de Barcelona ha anunciat i ha invitat als bisbes a la pròxima beatificació del P. Josep Tous, caputxí, fundador de les Religioses Caputxines de la Mare del Diví Pastor, que tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar el diumenge 25 d’abril de 2010, a les 10.30 h. Aquesta beatificació serà presidida pel S. Em. Tarcisio Bertone, Cardenal Secretari d’Estat del Vaticà.


4.- Els bisbes exhorten novament els fidels a ser coratjosos en el seu compromís actiu envers la defensa de la vida humana, des de la seva concepció fins a la seva fi natural, i els recorden que el pròxim 25 de març se celebrarà la Jornada per a la vida amb aquest objectiu.

5.- XIX reunió conjunta Bisbes i Religiosos
El matí del dimecres 10 de febrer els bisbes han mantingut una nova reunió conjunta amb representants de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), entorn del tema “La presència de la Vida Consagrada en el món de la salut”. Per part dels religiosos hi han assistit el P. Màxim Muñoz, provincial dels claretians i vicepresident de la URC, el Gà. Lluís Serra, germà marista i secretari de la URC, la Gna. Consol Muñoz, franciscana missionera i Presidenta de la FERSCA, així com els altres membres de la Comissió Permanent de la URC i altres religiosos i religioses especialment vinculats a la pastoral de la salut. La Gna. Cristina Martínez, teresiana, presidenta de la URC, s’hi ha incorporat posteriorment.

En la primera part de la reunió, la Gna. Dolors Sitjes, carmelita de la Caritat Vedruna, ha presentat una radiografia de la presència de la vida religiosa al món sanitari i sociosanitari, fent esment dels hospitals propis de les congregacions religioses, així com dels hospitals concertats dependents de fundacions privades i de la presència religiosa en hospitals públics. La Gna. Sitjes ha exposat els aspectes positius d’aquesta presència, com són l’existència de l’acord-marc amb la Generalitat de Catalunya, la cohesió i dedicació dels equips d’agents pastorals i la seva formació permanent, l’atenció activa en situacions terminals, l’acompanyament als més desvalguts. També ha fet referència a les dificultats i a les propostes de millora, com són la formalització de l’atenció religiosa als centres sociosanitaris i residències, la reflexió sobre la identificació del servei, la relació positiva amb les parròquies i el diàleg amb altres religions.

El Gmà. Joaquim Erra, hospitalari de Sant Joan de Déu, en la seva exposició ha aprofundit sobre la presència de l’Església en el món de la salut a través del carisma dels religiosos i religioses, enfront d’una realitat universal i molt complexa com és la malaltia i el dolor físic i psíquic que l’acompanya. Ha fet referència als diversos models assistencials i a la visió antropològica cristiana, així com a la tasca i a la problemàtica dels Comitès d’ètica assistencial i d’investigació científica, i al diàleg de la fe cristiana amb el món de la salut. Pel que fa als reptes ha subratllat la identitat dels propis centres, la formació permanent, la necessitat del treball en xarxa, cuidar i atendre sempre millor a cada persona, i ha acabat lloant el carisma de la dedicació als malalts com un do de Déu que mostra la seva misericòrdia als que més ho necessiten.

En el diàleg dels assistents que ha seguit a les ponències, i que ha estat moderat per Mons. Romà Casanova, encarregat de les relacions de la CET amb els Religiosos, s’han tractat i aprofundit diverses de les qüestions exposades: l’interès públic del servei religiós en el món de la salut, la delicada missió dels Comitès d’ètica, la fidelitat dels religiosos a les orientacions pastorals del Magisteri, especialment en les qüestions delicades entorn a la defensa de la vida i la dignitat de la persona, la progressiva integració en les institucions per part dels voluntaris laics ben formats en aquest àmbit, l’ajuda i coordinació mútua dels grans ordes hospitalaris en el si de la Federació de Religiosos Sanitaris de Catalunya (FERSCA), l’adequada administració dels sagraments als malalts i la necessària relació entre els religiosos, els rectors i fidels de les parròquies i les delegacions diocesanes de pastoral de la salut.

En acabar la reunió conjunta, Mons. Pujol ha agraït als religiosos i religioses presents, en nom de tots els bisbes, la seva dedicació i esforç i ha demanat que el fessin extensiu a tots els que treballen en aquest àmbit pastoral tan especialment clau per a la nova evangelització.

6.- Mons. Pujol, com a responsable del Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), ha informat els bisbes de la campanya que s’està duent a terme en l’actual període de preinscripció a les escoles, perquè els pares demanin per als seus fills la classe de religió catòlica i n’ha subratllat la importància clau per a la complementarietat amb la família i la catequesi parroquial. Així mateix, els ha informat que el pròxim 24 d’abril tindrà lloc, al Principat d’Andorra, la IV Trobada de professors de religió de les diòcesis catalanes.

7.- Mn. Armand Puig, degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya, ha informat els bisbes del projecte de reestructuració dels cursos de Llicència de la Facultat de Teologia i de la possibilitat que els preveres de fora de Barcelona que la cursin puguin disposar d’un allotjament en l’edifici del Seminari durant tres dies a la setmana per afavorir el clima d’estudi necessari.

Els bisbes han aprofitat la presència de Mn. Armand Puig per agrair al grup de sacerdots promotor la nova revista d’Internet per a preveres “El Bon Pastor”, que està cridada a ser element de comunió i de formació permanent per a tots les preveres de les diòcesis amb seu a Catalunya.

8.- A proposta del cardenal Martínez Sistach, els bisbes han donat el vistiplau preceptiu perquè es pugui incoar la Causa de canonització de la serventa de Déu, Maria Benedicta Daiber, fundadora de l’Obra de Cursillos Bíblicos Católicos i cofundadora del Moviment “Pro Ecclesia Sancta” (MOPES).

9.- Mons. Vives ha donat als bisbes diverses informacions relacionades amb l’àmbit litúrgic i en especial sobre l’enquesta dirigida als rectors i grups litúrgics parroquials per conèixer la situació actual de l’ús de la música litúrgica en les celebracions sacramentals i poder-ne promoure l’adequada millora.

10.- Mons. Pardo, com a president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut (SIJ), ha informat els bisbes de diverses qüestions relacionades amb els Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya i amb els centres d’Esplai i, en presència del P. Joan Pujol, franciscà, director del SIJ, i de Mn. Josep Monfort, delegat diocesà de pastoral de joventut de Terrassa, s’han tractat els diversos aspectes organitzatius del ja pròxim Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de les diòcesis catalanes i de les illes Balears i Andorra, que tindrà lloc a la ciutat de Terrassa, el dissabte 22 de maig, vigília de la festa de Pentecosta.

11.- Mons. Vives, secretari de la CET, ha presentat el balanç de l’any 2009 i el pressupost del 2010 del Fons Comú Interdiocesà de la Conferència Episcopal Tarraconense. Els bisbes l’han estudiat i l’han aprovat.

12.- En el capítol de nomenaments, els bisbes han nomenat com a president del Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i les Balears (MIJAC), el Sr. Òscar Torrente Artero, de Lleida.

Així mateix, han nomenat president de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat (FRATER) el Sr. Josep M. Llucià Aubia, de Vic, i com a consiliari de la mateixa Fraternitat, Mn. Narcís Riba, també de la diòcesi de Vic.

13.- Mons. Pardo ha informat els bisbes que el diumenge 14 de febrer ordenarà, a la catedral de Girona, els tres primers diaques permanents de la diòcesi. Així es completarà a les deu diòcesis catalanes l’inici de la renovació del ministeri diaconal, tal com ho va promoure el concili Vaticà II.

14.- En acabar, Mons. Traserra, bisbe de Solsona, ha informat els bisbes de la celebració del Mil·lenari del Miracle Eucarístic del Sant Dubte d’Ivorra i de l’Any Jubilar concedit per la Santa Seu, que s’iniciarà l’11 d’abril de 2010 i es clourà l’1 de maig de 2011.Barcelona, 11 de febrer de 2010


cet_193.doc