Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES

TROBADA A COLÒMBIA DE SACERDOTS INDÍGENES


Com acompanyar l´espiritualitat dels pobles indígenes del nostre país. Aquest va ser el tema central que van abordar 17 representants de pobles originaris de Colòmbia durant la Trobada Nacional de Sacerdots, Religioses, Religiosos i Líders Laics Indígenes del país. Aquest Encontre es va dur a terme a Bogotà a les instal·lacions de la Conferència Episcopal de Colòmbia (CEC), entre el 18 i 20 d´octubre.

Els participants van reflexionar com han d´assumir el seu lideratge a les seves regions en el marc de la Pastoral Indígena. En aquest sentit el pare Mario Toro, director de la Secció d´Ètnies de la Conferència Episcopal de Colòmbia, va comentar que aquest lideratge es troba en un context on la inculturació de l´Evangeli encara té un "procés lent".

Aquest procés ensopega a causa que en les comunitats o els seminaris la formació dels agents de pastoral està enfocada a grans sectors de la població i no així a sectors com el dels indígenes.

Segons explica el pare Toro, quan el sacerdot o religiós s´enfronta a la realitat i espiritualitat indígena s´evidencia una resistència i sorgeixen interrogants davant
les pràctiques d´aquests pobles. Si bé l´Església ha realitzat grans esforços per portar l´Evangeli a tots els pobles, fa falta seguir els llums que brinda Aparecida, que no és cap altra cosa que "apropar-se a l´altre´ i "descolonitzar les ments", reflexiona el Padre Toro.

A Colòmbia s´explica amb aproximadament 60 persones de la vida consagrada que serveixen en la tasca de la Pastoral Indígena.

Els sacerdots, religiosos i laics indígenes, han aprofitat aquest encontre per dirigir una carta oberta a les Esglésies particulars de Colòmbia en la qual expressen el seu compromís de continuar anunciant l´Evangeli. En aquesta carta es destaca la tasca missionera dels sacerdots indígenes i es reafirma el procés d´evangelització en les diferents comunitats. Ens sentim animats a assumir amb responsabilitat la tasca missionera a l´Església Catòlica, pel benestar dels nostres pobles d´origen i perquè aparegui amb claredat una Església amb rostre i cor indígena".