Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES

JORNADES DE REFLEXIÓ MISSIONERA, PLASMADES AL LLIBRE «ÀFRICA, AIXECA´T»


Amb el títol Àfrica, aixeca´t, l´editorial EDICE ha publicat el volum que recull les Actes de les Jornades Nacionals de Delegats Diocesans de Missions i Assemblea Nacional de Directors de les Obres Missionals Pontifícies, celebrades el passat mes de maig. Les esmentades Jornades, espai de reflexió missionera que cada any convoquen conjuntament la Comissió Episcopal de Missions i Cooperació entre les Esglésies i les OMP, van tenir aquesta vegada tres temes com a eix: la recent celebració de la Segona Assemblea especial per a l´Àfrica del Sínode dels Bisbes, la Jornada Mundial de les Missions (DOMUND) 2010 i l´animació missionera de nens i adolescents.

El llibre, editat per D. Anastasio Gil, s´obre amb una presentació per part de Mons. Ramón del Hoyo, bisbe de Jaén i President de l´esmentada Comissió Episcopal. A continuació apareixen dues ponències: la primera, de la presidenta de Mans Unides, Myriam García Abrisqueta, que va parlar sobre el Sínode de l´Àfrica, en el qual va participar com a única representació espanyola; i la segona, del professor Àngel Castany Félix, que va presentar, des de la reflexió teològica, el Missatge del Papa per al DOMUND 2010. Aquest text de Benet XVI, el Missatge final del Sínode

de l´Àfrica (d´on són preses les paraules que donen títol al llibre: "Àfrica, aixeca´t") i "Sacerdots per a la missió" (ponència inaugural de la LXIII Setmana Espanyola de Missionologia, a càrrec de Mons. Camilo Lorenzo Iglesias) apareixen com apèndixs del llibre.

Les pàgines centrals de l´obra recullen les experiències exposades en una taula rodona sobre l´animació missionera dels nens des de l’Obra Pontifícia de la Infància Missionera. En les diferents intervencions s´analitza com atendre eficaçment la dimensió missionera dins dels àmbits tradicionals de la transmissió de la fe, en i des de la pastoral diocesana, la família, la parròquia i l´escola.