Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES

22 MILIONS DE NENS REFUGIATS I DESPLAÇATS CONTINUEN SENSE TENIR GARANTIT L´ACCÉS A L´EDUCACIÓ


Coincidint amb el 30 aniversari del Servei Jesuïta a Refugiats (JRS), l´ONG Entreculturas ha publicat l´informe "Educació en temps d´espera. Un dret vulnerat per a milions de persones refugiades i desplaçades", que posa de manifest la vulneració del dret a l´educació de milions de persones refugiades i desplaçades,
malgrat el reconeixement internacional d´aquest dret.

El nombre de persones refugiades i desplaçades al món a causa de conflictes i persecucions és de 43,3 milions, segons xifres de l´any 2009. D´aquests, aproximadament 22 milions són nens, nenes i joves menors de 22 anys, un 51% del total. Molts d´aquests nens no reben educació. Tampoc la població adulta i jove desplaçada no té accés a una educació.

L´informe analitza els casos de Colòmbia i sud de Sudan, els dos països amb més població desplaçada del món, i fa especial referència al tema del gènere. En els camps de refugiats, el nombre de nenes que va a l´escola és inferior al dels nens. La diferència es fa major a mesura que augmenta el nivell educatiu.

En el cas de Sudan, en aquelles poblacions on el Servei Jesuïta a Refugiats és present, les nenes són escolaritzades durant més temps.

Gràcies a les accions de promoció de l´escolarització, el nombre de nenes que acaba secundària s´ha incrementat considerablement en els últims anys.
Leone Lam Ferem, sudanès, refugiat durant 14 anys a Uganda i actualment director de projectes de JRS en Lobone (sud de Sudan) destaca la importància de l´educació en les nenes per al futur del país. "Quan després de 21 anys de guerra varem poder tornar a casa nostra, la gent preguntava per què havíem tornat si no quedava res. Donàvem classes sota d´un arbre, però a poc a poc es van anar creant escoles i llars, i ara els nens tornen a jugar al carrer", explica.

Les principals conclusions de l´informe incideixen que l´educació és un dret de totes les persones reconegut per la comunitat internacional, que es vulnera; en els casos en els quals hi ha l´accés a l´educació, aquesta sol donar-se només en les primeres etapes educatives, i la qualitat és, en ocasions, deficient; l´educació és considerada fonamental per les pròpies persones refugiades i desplaçades; hi ha una discriminació marcada en l´accés a l´educació de les nenes refugiades i desplaçades i, sobretot, un abandonament molt més gran de l´escola; l´educació constitueix una eina de protecció per a la població refugiada i desplaçada; l´educació és una condició per al desenvolupament; i que l´educació ha de ser prioritària en el treball amb població refugiada o desplaçada i constitueix una acció fonamental en situacions d´emergència.

Ampliar la definició i, per tant, l´empara legal dels refugiats i desplaçats, millorar les condicions de repatriació i d´asil, així com promoure des de la Comunitat Internacional unes polítiques justes i que protegeixin a totes aquestes víctimes són alguns dels reptes que proposa l´informe. Per a això, l´educació és una de les claus essencials.