Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES

ELS ORFES DE LA SIDA A ZIMBABWE


La Infància Missionera ha destinat aquest any 44.000 dòlars a diversos projectes per a nens a la diòcesi de Gweru, exactament en el centre de Zimbabwe, un país del sud de l´Àfrica que ha sofert molt en els últims anys.

Quan la meitat de la població d´un país passa fam, són sempre els nens els més afectats. És el que succeeix a Zimbabwe on la meitat dels més de dotze milions d´habitants sofreixen la coneguda pels experts com "inseguretat alimentària", és a dir, que no tenen assegurat l´aliment diari.

Per això s´ha ajudat a gairebé 100 nens del Centro Hozheri-Takunda per a que la seva alimentació sí que estigui assegurada aquest curs. L´Església de Gweru intenta per tots els mitjans que els nens no abandonin l´educació, sobretot aquests, que són nens orfes i vulnerables. És el que també s´intenta a l´Escola Primària de Chaka, on fins i tot es imparteixen les classes per als petits en diversos horaris i també es donen classes de recuperació a hores diverses. Aquest esforç parteix del convenciment que l´educació serà el que aconsegueixi que Zimbabwe surti de la terrible situació que viu en l´actualitat.

I és que la Sida té molt que veure amb tot això, perquè 1 de cada 4 nens de Zimbabwe és orfe a causa d´aquesta malaltia. Si a l´Àfrica l´Església s´ocupa
d´atendre´n més del 40% dels afectats per la Sida, aquest percentatge augmenta molt més a Zimbabwe. Els ajuts d´Infància Missionera en aquesta diòcesi també s´han destinat a ajudar aquests orfes, amb una millora de la secció de pediatria del St. Theresa Mission Hospital, una veterana institució que porta atenent 50 anys els malalts més pobres dels pobres. Es recolza, a més, les germanes dominics en el seu programa assistencial per a orfes de la zona de Chilimanzi. Les germanes els donen assistència mèdic-sanitària, aliments i vestit. En molts casos depenen gairebé en exclusiva de la tasca d´aquestes religioses.