Arxiepiscopologi


?
(314?)

Podria ser que ja hi hagués un bisbe a Tarragona aquest any, ja que el prevere Probaci i el diaca Castori signen les actes del concili lateranense com “Probatius presbiter, Castorius diaconus, de civitate Tarracone”. Podem pensar que l’Església de Tarragona estava reorganitzada de nou.