Arxiepiscopologi


Himeri
(366?-390?)

Aquest metropolità de Tarragona és conegut per la resposta del papa Sirici a una carta del prelat, tramesa pel diaca Bassià, en la qual consulta a la Santa Seu algunes qüestions de caire pastoral. La resposta pontifícia, escrita probablement l’any 385, és la primera decretal coneguda del papat. També parla d’Himeri un document de l’any 366.