Arxiepiscopologi


Joan
(469-520)

Aquest prelat, que va morir als vuitanta anys d’edat, va donar un gran impuls als concilis provincials tarraconenses. En va convocar un a Tarragona (516) i un altre a Girona (517). El papa Hormisdas el va nomenar legat seu. Com diu el seu epitafi —transcrit i traduït per Mn. Salvador Ramon— va ser “un prelat humil i mansuet de cor, de paraula nítida, d’àmplia pietat, ministre dels pobres, sant i transfigurat per la fe. Per espai de cinquanta anys amb mans fermes sostingué la balança en el just i regí i adoctrinà monjos i poble”.