Papes


APOSTOL PERE
(†67)

Nascut a Betsaida (Galilea). Després de la resurrecció, vora el llac Tiberíades, Jesucrist li encomanà el seu ramat, consagrant-lo pontífex. Pere, un dels dotze apòstols i a qui Jesucrist va canviar el seu nom originari, Simó, pel de Cefes -roca-, és el primer dels deixebles a qui se li va aparèixer el Messies després de la seva mort i és el primer que va realitzar un miracle. A ell se li atribueix la institució del primer ordenament eclesiàstic, per la qual cosa se’l considera el fundador de l´Església de Roma. Empresonat i martiritzat sota l´imperi de Neró, va ser crucificat de cap per avall. Va morir el 29 de juny de l´any 67 i va ser enterrat al turó anomenat Vaticà, indret on es va aixecar la basílica de Sant Pere.