Papes


CLIMENT I
(88-97)

Nascut a Roma, va ser deixeble dels apòstols Pere i Pau. Va sofrir el martiri sota l´emperador Trajà: es diu que el va exiliar a Turquia i que el va condemnar a treballs forçats. Després d´haver-se negat a oferir un sacrifici als déus l´any 97, va ser castigat amb una mort atroç: va ser llançat al mar amb una àncora lligada al coll. Se li van atribuir molts escrits, gairebé tots considerats apòcrifs, excepte la Primera carta als Corintis, escrita en grec. Està enterrat a Roma, en l’església que se li va dedicar.