Papes


SIXT I
(115-125)

D´origen romà, va lluitar contra l´heretgia gnòstica. Va ser elegit papa sota l´emperador Adrià, molt tolerant amb els cristians. Va promulgar molts decrets litúrgics i reglamentaris, per exemple que el calze i la patena només els podia tocar el sacerdot. Al papa Sixt I se li deu la introducció en la missa del breu himne litúrgic del Sanctus. Probablement va morir màrtir i, segons la vella tradició, el seu sepulcre es troba a la catedral d´Alatri i no a la Ciutat del Vaticà.