Papes


ZEFERÍ
(199-217)

Sota el seu pontificat es va produir una nova onada de persecucions contra els cristians, per part de Septimi Sever. Va haver de fer front a controvèrsies de caràcter teològic i doctrinal que va poder resoldre només en part. Va establir que al dia de Pasqua s’administrés el sagrament de la comunió als nois de més de 14 anys. Va defensar el ritu del baptisme i la indissolubilitat del matrimoni. Està enterrat a Roma, a les catacumbes de sant Calixt. Zeferí va ser plàcid i indulgent, també amb els cristians que queien en el pecat de l´adulteri i la fornicació.