Papes


ANTER
(235-236)

D´origen grec, va morir als quaranta-tres dies de pontificat víctima del martiri ordenat per l´emperador Maximí el Traci, com el seu antecessor. Va començar la recopilació oficial de les actes i de les relíquies dels màrtirs en un lloc denominat Scrinium, que es pot considerar com el primer nucli de la Biblioteca Vaticana, tot i que anys més tard l´emperador Dioclecià el va manar cremar. Està enterrat a Roma, al cementiri de Sant Calixt, a la cripta papal del qual, el 1854, va ser trobat el breu epígraf “Anteros Epi”.