Cercador de Parròquies


 Santa Maria
Mossèn Mn. Yesid Fernando Vásquez Acosta, rector


Pl. del Pare Fàbregas, s/n - 25411
FULLEDA
 
Telèfon: 973 175 640
Mòbil:
Fax:
 
A/e : yfvapbro@hotmail.com
Web:
horari de despatx
HORARI DE DESPATX
Abans i després de l´Eucaristia

LLOCS

HORARIS
DE MISSES
Diumenges i festius:
10:00 h Català