Documents

VISITA A L´OBRA BENEFICOSOCIAL NEN DÉU


(Pronunciat en castellà)

Senyor Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Estimats germans en l´Episcopat,
Benvolguts sacerdots, diaques, religioses i religiosos,
Distingides autoritats,
Amics tots


Sento una gran alegria en poder ser amb totes les persones que formeu aquesta més que centenària Obra Beneficosocial del Nen Déu. Agraeixo al Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, a la Germana Rosario, Superiora de la Comunitat, als nens Antonio i María del Mar, que han pres la paraula, així com als qui han cantat tan meravellosament, la cordial benvinguda que m’han dispensat.

(Pronunciat en català)

També estic agraït als presents, en especial als membres del Patronat de l’Obra, a la Mare General i a les Religioses Franciscanes dels Sagrats Cors, als nens, joves i adults acollits en aquesta institució, als seus pares i altres familiars, així com als professionals i voluntaris que aquí treballen benemèritament.

Voldria, també, manifestar la meva reconeixença a les Autoritats, invitant-les a maldar perquè els serveis socials arribin sempre als més desvalguts, i als qui amb el seu generós recolzament sostenen entitats assistencials d’iniciativa privada, com aquesta Escola d’Educació Especial del Nen Déu. En aquests moments, en els quals moltes llars passen serioses dificultats econòmiques, els deixebles de Crist hem de multiplicar els gestos concrets de solidaritat efectiva i constant, manifestant així que la caritat és el distintiu de la nostra condició cristiana.

(Pronunciat en castellà)

Amb la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, s’ha posat en relleu aquest matí que el temple és signe del veritable santuari de Déu entre els homes. Ara, vull destacar com, amb l’esforç d’aquesta i altres institucions eclesials anàlogues, a la qual se sumarà la nova Residència que heu desitjat que portés el nom del Papa, es posa de manifest que, per al cristià, tot home és un veritable santuari de Déu, que ha de ser tractat amb molt respecte i afecte, sobretot quan es troba en necessitat. L´Església vol així fer realitat les paraules del Senyor en l´Evangeli: «Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu» (Mt 25,40). En aquesta terra, aquestes paraules de Crist han impulsat molts fills de l´Església a dedicar les seves vides a la ensenyament, la beneficència o la cura dels malalts i discapacitats. Inspirats en el seu exemple, us demano que continueu socorrent els més petits i necessitats, donant-los el millor de vosaltres mateixos.

En la cura dels més febles, han contribuït molt els formidables avenços de la sanitat en els últims decennis, que han anat acompanyats per la convicció creixent de la importància d’un tracte humà acurat per al bon resultat del procés terapèutic. Per això, és imprescindible que els nous desenvolupaments tecnològics en el camp mèdic mai vagin en detriment del respecte a la vida i la dignitat humana, de manera que els qui pateixen malalties o minusvalideses psíquiques
o físiques puguin rebre sempre aquell amor i atencions que els facin sentir valorats com a persones en les seves necessitats concretes.

Estimats nens i joves, m’acomiado de vosaltres donant gràcies a Déu per les vostres vides, tan precioses als seus ulls, i assegurant-vos que ocupeu un lloc molt important en el cor del Papa. Prego per vosaltres cada dia i us demano que m’ajudeu amb la vostra pregària a complir amb fidelitat la missió que Crist m’ha encomanat. No m’oblido tampoc de pregar pels qui estan al servei dels qui pateixen, treballant incansablement per tal que les persones amb discapacitats puguin ocupar el seu just lloc en la societat i no siguin marginades a causa de les seves limitacions. Respecte d’això, voldria reconèixer, de manera especial, el testimoniatge fidel dels sacerdots i visitadors de malalts a casa seva, en els hospitals o en altres institucions especialitzades. Ells encarnen aquest important ministeri de consolació davant les fragilitats de la nostra condició, que l´Església busca exercir amb els mateixos sentiments del Bon Samarità (cf. Lc 10,29-37).

Per intercessió de la Mare de Déu de la Mercè i de la Beata Mare Carme del Nen Jesús, que Déu beneeixi a tots els qui formeu la gran família d’aquesta esplèndida obra, així com als vostres éssers estimats i als qui coopereu amb aquesta institució o d’altres semblants a aquesta. Que en sigui penyora la Benedicció Apostòlica, que imparteixo cordialment a tots.


Clicar la icona per descarregar
l'arxiu