Documents

COMIAT


(Pronunciat en castellà)

Majestats,
Senyor Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Senyor Cardenal President de la Conferència Episcopal Espanyola,
Senyors Cardenals i germans en l´Episcopat,
Senyor President del Govern,
Distingides autoritats Nacionals,
Autonòmiques i Locals,
Estimats germans i germanes, amics tots.


Moltíssimes gràcies. Voldria que aquestes breus paraules poguessin condensar els sentimentsde gratitud que tinc en el meu interior en acabar la meva visita a Santiago de Compostela i aBarcelona. Moltíssimes gràcies, Majestats, per haver volgut ser aquí presents. Agraeixo lesamables paraules que Vostra Majestat ha tingut la gentilesa de dirigir-me i que són expressió del’afecte d’aquest noble poble cap al Successor de Pere. Així mateix, vull manifestar el meuagraïment cordial a les autoritats que ens acompanyen, als Senyors Arquebisbes de Santiagode Compostela i de Barcelona, a l’Episcopat espanyol i a tantes persones que, sense estalviarsacrificis, han col·laborat perquè aquest viatge culmini feliçment. Agraeixo vivament a tots lescontínues i delicades atencions que han tingut aquests dies amb el Papa, que posen de relleu elcaràcter hospitalari i acollidor de la gent d’aquestes terres, tan properes al meu cor.

A Compostel·la he volgut unir-me com un pelegrí més a tantes persones d´Espanya, d´Europa id’altres llocs del món, que arriben a la tomba de l´Apòstol per enfortir la seva fe i rebre el perdó ila pau. Com a Successor de Pere, he vingut a més per confirmar els meus germans en la fe.Aquesta fe que en l’albada del cristianisme va arribar a aquestes terres i va arrelar tanprofundament que ha anat forjant l’esperit, els costums, l’art i la idiosincràsia de la seva gent.Preservar i fomentar aquest ric patrimoni espiritual, no només manifesta l’amor d’un País cap ala seva història i la seva cultura, sinó que és també una via privilegiada per transmetre a lesgeneracions joves aquells valors fonamentals tan necessaris per edificar un futur de convivènciaharmònica i solidària.

Els camins que travessaven Europa per arribar a Santiago eren molt diversos entre si, cadascunamb la seva llengua i les seves particularitats, però la fe era la mateixa. Hi havia un llenguatgecomú, l´Evangeli de Crist. En qualsevol lloc, el pelegrí podia sentir-se com a casa. Més enllà de les diferències nacionals, se sabia membre d’una gran família, a la qual pertanyien els altres pelegrins i habitants que trobava en el camí. Que aquesta fe trobi nou vigor en aquest Continent, i esdevingui font d’inspiració, que faci créixer la solidaritat i el servei a tots, especialment als grups humans i a les nacions més necessitades.

(Pronuncia en català)

A Barcelona, he tingut el gran goig de dedicar la Basílica de la Sagrada Família, que Gaudí va concebre com una lloança en pedra a Déu, i he visitat també una significativa institució eclesial de caràcter benèfico-social. Són com dos símbols en la Barcelona d’avui de la fecunditat d’aquesta mateixa fe, que va marcar també les entranyes d’aquest poble i que, a través de la caritat i de la bellesa del misteri de Déu, contribueix a crear una societat més digna de l’home. En efecte, la bellesa, la santedat i l’amor de Déu porten l’home a viure en el món amb esperança.

(Pronuncia en castellà)

Torno a Roma havent estat només en dos llocs de la vostra bonica geografia. Però, amb l’oració i el pensament, he desitjat abraçar tots els espanyols, sense cap excepció, i tants altres que viuen entre vosaltres, sense haver nascut aquí. Porto a tots en el meu cor i prego per tots, en particular pels que pateixen, i els poso sota l’empara materna de Maria Santíssima, tan venerada i invocada a Galícia, a Catalunya i als altres pobles d´Espanya. A Ella li demano també que obtingui de l’Altíssim per a vosaltres copiosos dons celestials, que us ajudin a viure com una sola família, guiats per la llum de la fe. Us beneeixo en el nom del Senyor. Amb la seva ajuda, ens veurem a Madrid, l’any vinent, per celebrar la Jornada Mundial de la Joventut. Adéu-siau.


Clicar la icona per descarregar
l'arxiu