Beatificacions

MARTIRS DEL s.XX

Joan Farriol Sabaté, prevere


Va néixer a Montblanc el 3 d´octubre de 1868 i va ser ordenat prevere el 19 de maig de 1894. Va ser vicari de Vimbodí del 1895 al 1899. En esclatar la revolta de 1936 era beneficiat de Montblanc.

Persona senzilla i bona, fidel complidor dels seus deures, llegia molt la Bíblia i el Quixot, i, en llatí o castellà, en recitava de memòria fragments molt llargs.

El dia 9 d´agost de 1936 va ser detingut i portat a la presó de Montblanc, on es va trobar amb el bisbe auxiliar, Dr. Borràs; el plebà, Mn. Dalmau Llebaria, i Mn. Josep Roselló. Va ingressar a la presó molt resignat, tot i tenir la ferma convicció que el matarien. Durant la seva curta captivitat es va distingir per l´exemplaritat, va mantenir la pau i fins el bon humor. Per boca d´ells els altres presos van poder-se informar dels assassinats i del que passava a l´exterior. Es va encarregar al Sr. Sebastià Trèmol, que era amb ell a la presó, que digués al seu amic Sr. París que esperava la mort amb molta resignació. El 22 d´agost, ell, juntament amb el plebà, Mn. Dalmau Llebaria, i Mn. Josep Roselló, va ser portat a Tarragona, i, els tres, van ser assassinats a la carretera de Barcelona, a l´indret de la Creu de la Guineu, i sepultats al cementiri de Tarragona.