Arxiepiscopologi


Pere de Clasquerí
(1358-1380) Patriarca d’Antioquia

De família catalana, va ser canonge de Barcelona, bisbe d’Osca i de Mallorca i traslladat a Tarragona el febrer de 1358. No apareix en els episcopologis de Mallorca.

L’agost següent va assistir a les corts celebrades a Barcelona, on va destacar de manera tan notable que el papa Innocenci VI el va honorar amb el títol de patriarca d’Antioquia. El rei Pere d’Aragó el va tenir com a conseller.

Va convocar tres concilis provincials i quatre sínodes diocesans. Va construir el pany de muralla que unia Sant Francesc amb Santa Clara, així com la capella absidal de la Catedral dedicada a la Mare de Déu, coneguda com a capella dels Sastres.

Va defensar de forma tenaç els drets de la Mitra davant de les pretensions dels veïns de la ciutat, i les incidències d’aquest plet el portaren a la cort d’Avinyó, on el papa va pronunciar sentència a favor seu.

Va morir a la tornada d’Avinyó, a la ciutat d’Agde, el 10 de gener de 1380. Transcorreguts vuit anys foren traslladades les seves despulles a Tarragona i dipositades en una urna al mur de la capella dels Sastres, al costat de l’epístola de la Catedral.Escut heràldic

D’or, una campana de sable, carregada per una creu tripòmia d’or. Bordura de vuit peces de sable

(En el seu sepulcre a la capella dels Sastres, a la Catedral de Tarragona; els metalls i esmalts, tal com apareixen al teginat de la sagristia).