Decrets

Dessacralització de l´església de Sant Llorenç de l’antiga població de Selmella


DECRET
de 9 de desembre de 2008 pel qual es dessacralitza l’església de Sant Llorenç de l’antiga població de Selmella

Atès el mal estat de l’església de Sant Llorenç de l’antiga població de Selmella, dins el terme municipal del Pont d’Armentera, sense cap utilitat cultual des de fa unes dècades,

Autoritzada per aquest Arquebisbat la cessió d’aquesta propietat a favor de l’Ajuntament del Pont d’Armentera,

Fetes les consultes pertinents,

PEL PRESENT decret disposo la dessacralització de la referida antiga església de Sant Llorenç de Selmella, la qual, d’acord amb el cànon 1212 del Codi de Dret Canònic, perd la seva dedicació a les finalitats religioses que li havien estat pròpies.

† Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Joaquim Claver Caselles, Secretari general i canceller