Organismes Diocesans

Serveis Jurídics


Assessor jurídic
Mn. Josep Queraltó Serrano, fiscal per a l’estudi d’estatuts i reglaments d’associacions, fundacions i altres entitats o organismes eclesials


Serveis Jurídics

1. Per tal de facilitar el necessari assessorament jurídic en els actes d’aquesta naturalesa que depenguin de l’Arquebisbat, la cúria diocesana disposa de serveis jurídics a disposició dels organismes diocesans i de les parròquies.

2. El cap d’aquests Serveis és el director, i s’inclouen en aquest organisme el Promotor de justícia i el Defensor del vincle. En la mesura que calgui, es recorrerà també a d’altres professionals del dret per tal de donar l’assessorament oportú.

3. A aquests Serveis es confia el dictamen sobre estatuts d’associacions i fundacions, però també sobre altres actes de naturalesa jurídica, com són convenis, contractes…