Organismes Diocesans

Secretaria General i Cancelleria


 Sra. Rosalia Gras Minguella, secretària general i cancellera
a/e:
cancellera@arquebisbattarragona.cat

Personal de Secretaria
Sra. Montserrat Estebanell Salas
 
Sra. Marisa Martín Castarlenas

Sra. M. Teresa Manasanch Company

Servei de manteniment

Sr. Joan Solé Porta
Sr. Llorenç Carricondo Martínez

informàtica i webs

Sr. Jordi Altés Martí

Sr. Andrés González Ramos

Sr. Santiago Grimau Ferré
a/e:webmaster@tarraconense.cat


Assumptes matrimonials administratius

a/e:
matrimonis@arquebisbattarragona.cat 

 

Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Tarragona
Mn. Jaume Roig Roig, director
a/e:boat@arquebisbattarragona.cat

 

 

Agència de Precs a Roma

Edició de la Guia de l’ArquebisbatSecretaria General i Cancelleria

Diversificació de tasques i competències, segons el dret universal i el particular: Correspon a la Notaria:
1. Autenticar signatures i còpies de documents.
2. Diligenciar els nomenaments.
3. Tramitar l’aprovació d’estatuts i erecció d’associacions i fundacions, i la seva inscripció en el registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia.
4. Preparar llicències ministerials.
5. Enregistrar la col·lació de ministeris i ordenacions i notificar l’ordenació diaconal a la parròquia pertinent.
6. Preparar decrets.
7. Tramitar l’expedient d’abandó de l’Església.
8. Gestionar l’arxiu secret de la cúria.

Correspon a la Secretaria General:
1. Registrar l’entrada de documents a la cúria. Essent, aquest, un registre general, cal que tots els organismes (delegacions, secretariats, departaments) hi passin els documents de major importància: els que provenen de la Santa Seu, de la Conferència Episcopal Espanyola, de la Conferència Episcopal Tarraconense, d’alguna instància de l’Administració civil… sobretot els que requereixin una resposta.

2. Enviar les convocatòries i comunicacions, i redactar les actes i comunicats de reunions.
3. Preparar autoritzacions, emetre certificats.
4. Enviar al seu destí documents oficials: convenis, contractes, llicències d’obres, notificacions.
5. Enviar al seu destinatari els documents oficials que s’adrecen a instàncies extradiocesanes: Conferència Episcopal Espanyola, Santa Seu…
6. Col·laborar amb el respectiu arxiprest per tal de garantir la integritat del patrimoni i arxiu d’una parròquia en el cas de defunció del rector.
7. Redactar l’estadística anual destinada a la Santa Seu i preparar altres estadístiques i bases de dades que facilitin la informació necessària per a l’acció del govern diocesà.
8. Atendre l’administració i les gestions de caràcter general de la casa de l’Arquebisbat.
9. Gestionar les trameses diocesanes.

També es gestiona des de Secretaria General i Cancelleria:
1. La Secció d’assumptes matrimonials administratius.
2. L’edició del Butlletí Oficial i de la Guia de l’Arquebisbat.
3. El web de l’Arquebisbat.
4. L’Agència de Precs a Roma.